Online verze


  • Tradičním doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze na platformě Digitálního systému ŠADS.
  • Ta je koncipována pro využití na interaktivních tabulích či dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači či pro tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM).
  • Digitální Školní atlas Dnešní energetický svět významně obohacuje tištěný atlas o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje.
  • Obsahuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především animovanými, interaktivními mapami, schématy a dalšími prvky.
  • Jednou z předností digitální verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání více prvků vedle sebe, možnost přiblížení zájmové oblasti apod.
  • Součástí digitální verze je i publikace Malá energetická akademie aneb objevuj svět elektrické energie.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.