Co je Dnešní svět


< Předchozí Další >
Dnešní svět a Eurorebus s podporou Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny je jedním z největších nadačních programů podporujících vzdělávání. Zaměřuje se zejména na zlepšení kvality vzdělávání v České republice 
a podporuje rozvoj a posílení prestiže učitelské profese.

Podrobné informace o nadaci – http://www.nadacecs.cz/

Dnešní svět a Eurorebus s podporou Nadace České spořitelny

Online knihovna Dnešní svět

Online knihovna Dnešní svět soustřeďuje na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět. Kompletní rozšířený obsah digitální verze všech školních atlasů programu Dnešní svět i jednotlivých čísel časopisu Dnešní svět je k dispozici k okamžitému použití ve výuce díky jednoduchému online přístupu.

Online knihovna Dnešní svět

Více
Obecně zeměpisné mapy krajů Česka

Od školního roku 2016/2017 jsme pro Vás připravili doplnění již tak bohaté mapové nabídky Školního atlasu dnešního Česka uvedením aktualizovaných obecně zeměpisných map krajů Česka. Více informací naleznete v sekci "Využití ve výuce".

Obecně zeměpisné mapy krajů Česka

Více
Školní atlas dnešního Česka

Školní atlas dnešního Česka se schvalovací doložkou MŠMT je unikátní kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze na DVD a nově i v online podobě na internetu – navazuje na úspěšný Školní atlas dnešního světa a využívá výchozí digitální platformy ŠADS.

Školní atlas dnešního Česka je oceněn jako Mapa roku 2015 v kategorii Kartografická díla pro školy.

Školní atlas dnešního Česka

Více
Časopis Dnešní svět – výchozí pomůcka programu Dnešní svět pro vyučující

Časopis Dnešní svět je výchozí „servisní“ didakticko-metodickou pomůckou programu Dnešní svět pro vyučující druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol. Usnadňuje realizaci Školních vzdělávacích programů  na základě RVP ZV vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost. V každém čísle přináší téma rozpracované pro aplikace ve výuce a procházející napříč výukovými předměty i jednotlivými ročníky druhého stupně základních i středních škol.

Časopis Dnešní svět – výchozí pomůcka programu Dnešní svět pro vyučující

Více
Dnešní energetický svět

Vzdělávací program Dnešní energetický svět podporuje ekologicky i finančně zodpovědný přístup k energiím a jejich zdrojům. Program je určen žákům základních a středních škol.

Dnešní energetický svět

Více
Dnešní svět v souvislostech – systém mezipředmětových vazeb

Dnešní svět v souvislostech je Servisní systém, pomáhající základním školám při naplňování a uplatňování jejich ŠVP ve vzdělávacích oblastech RVP ZV Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

Dnešní svět v souvislostech – systém mezipředmětových vazeb

Více
Školní atlas dnešního světa <nobr>i v rozšiřující </nobr> digitální verzi!

Aktuální významně rozšířené vydání Školního atlasu dnešního světa je pokračováním dlouhodobé stejnojmenné edice tohoto atlasového díla (vydáváno postupně od roku 1993). Jedinečným doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze na DVD, která dílo obohacuje o celou řadu didakticky užitečných prvků. Školní atlas dnešního světa je určený žákům druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol.

Školní atlas dnešního světa i v rozšiřující digitální verzi!

Více

  • Dnešní svět je moderní komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství, základy společenských věd vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.
  • Výstupy programu kombinují tradiční tištěné verze a návazné rozšiřující digitální verze s internetovou podporou v online knihovně Dnešní svět.
  • Program Dnešní svět využívá forem tematické kartografie, v digitálních formách včetně animací, vyjadřujících vybrané jevy v jejich časovém a prostorovém vývoji. Nechybí rovněž soubor podrobných obecně zeměpisných map.
  • Obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB je společností akreditovanou MŠMT pro realizaci vzdělávacích programů.
  • Hlavní výstupy programu – Školní atlas dnešního světa i Školní atlas dnešního Českamají schvalovací doložku MŠMT a získaly ocenění Mapa roku z roku 2011, respektive 2015.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2019 TERRA-KLUB, o.p.s.

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím