Časopis


< Předchozí Další >
Přístup k online verzi!

Kompletní obsah tištěné verze časopisu Dnešní svět je od 11. ročníku k dispozici nově i v digitální verzi s rozšiřujícími prvky a animacemi k okamžitému použití ve výuce, s funkcí integrace jednotlivých obsahových prvků do příprav na vyučovací hodinu – vše s jednoduchým online přístupem pro aktivní uživatele programu Dnešní svět.

Přístup k online verzi!

Pro účastníky programu Dnešní svět je předplatné zvýhodněné!

Časopis Dnešní svět je výchozí „servisní“ didakticko-metodická pomůcka pro vyučující. V každém čísle přináší vybrané téma zpracované v jednotlivých rubrikách z hlediska:
- úvodního informačního souhrnu, návazných didakticko-metodických aplikací a následných nástrojů   pro zpětnou vazbu o nově nabytých znalostech a dovednostech žáků;
- provázanosti napříč výukovými předměty i jednotlivými ročníky druhého stupně základních škol   a škol středních;
- mezipředmětových aplikací ve výuce s využitím unikátního „Výukového schématu“   mezipředmětových vazeb vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověka a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.

Celoroční předplatné časopisu je možné zakoupit prostřednictvím E-shopu na těchto stránkách.

Pro účastníky programu Dnešní svět je předplatné zvýhodněné!

Více

  • Usnadňuje realizaci a rozvoj Školních vzdělávacích programů pro vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověka a svět práce RVP ZV a RVP G.
  • Vychází 6x v průběhu školního roku v rozsahu 32 stran jednoho čísla (+ obálka) ve standardním formátu A4 a celobarevném provedení.
  • Od školního roku 2015/2016 je k dispozici také online přístup k rozšiřující digitální verzi časopisu.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.