Co je Dnešní svět


< Předchozí Další >
Školní atlas dnešního Česka

Školní atlas dnešního Česka se schvalovací doložkou MŠMT je unikátní kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze na DVD a nově i v online podobě na internetu – navazuje na úspěšný Školní atlas dnešního světa a využívá výchozí digitální platformy ŠADS.

Školní atlas dnešního Česka je oceněn jako Mapa roku 2015 v kategorii Kartografická díla pro školy.

Školní atlas dnešního Česka

Více
Online knihovna Dnešní svět spuštěna!

Online knihovna Dnešní svět soustřeďuje na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět. Kompletní rozšířený obsah digitální verze všech školních atlasů programu Dnešní svět i jednotlivých čísel časopisu Dnešní svět je od září 2015 k dispozici k okamžitému použití ve výuce díky jednoduchému online přístupu.

Online knihovna Dnešní svět spuštěna!

Více
Dnešní svět a Eurorebus s podporou Nadace Depositum Bonum

Výukový program Dnešní svět je spolu s vědomostní soutěží Eurorebus podporován Nadací Depositum Bonum, která převzala tuto pomyslnou štafetu od České spořitelny.

Posláním Nadace Depositum Bonum je podporovat vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických oborů a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Dnešní svět a Eurorebus s podporou Nadace Depositum Bonum

Více
Dnešní finanční svět

Vzdělávací program na podporu finanční gramotnosti žáků základních a středních škol, který je postupně realizován od školního roku 2011/12. Koncepčně a obsahově vychází z Národní strategie finančního vzdělávání a ze Standardu finanční gramotnosti pro základní i střední vzdělávání.

Dnešní finanční svět

Více
Dnešní energetický svět

Vzdělávací program Dnešní energetický svět podporuje ekologicky i finančně zodpovědný přístup k energiím a jejich zdrojům. Program je určen žákům základních a středních škol.

Dnešní energetický svět

Více
Dnešní svět v souvislostech – systém mezipředmětových vazeb

Dnešní svět v souvislostech je Servisní systém, pomáhající základním školám při naplňování a uplatňování jejich ŠVP ve vzdělávacích oblastech RVP ZV Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

Dnešní svět v souvislostech – systém mezipředmětových vazeb

Více
Nový Školní atlas dnešního světa <nobr>i v rozšiřující </nobr> digitální verzi!

Nové významně rozšířené vydání Školního atlasu dnešního světa je pokračováním dlouhodobé stejnojmenné edice tohoto atlasového díla (vydáváno postupně od roku 1993). Jedinečným doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze na DVD, která dílo obohacuje o celou řadu didakticky užitečných prvků. Školní atlas dnešního světa je určený žákům druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol.

Nový Školní atlas dnešního světa i v rozšiřující digitální verzi!

Více
Workshop Dnešní finanční svět

Cílem workshopu vzdělávacího programu Dnešní finanční svět je podpora rozvoje a zkvalitňování výuky finančních témat dle skutečných potřeb jednotlivých základních škol.

K implementaci finančních témat do výuky je využito výstupů programu Dnešní finanční svět, jako například Školní atlas Dnešní finanční svět (se schvalovací doložkou MŠMT).

Série workshopů proběhla na více než stovce základních
i středních škol po celém Česku v průběhu let 2013 a 2014. Další je naplánována také v roce 2015.

Workshop Dnešní finanční svět

Více
Časopis Dnešní svět – výchozí pomůcka programu Dnešní svět pro vyučující

Časopis Dnešní svět je výchozí „servisní“ didakticko-metodickou pomůckou programu Dnešní svět pro vyučující druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol. Usnadňuje realizaci Školních vzdělávacích programů  na základě RVP ZV vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost. V každém čísle přináší téma rozpracované pro aplikace ve výuce a procházející napříč výukovými předměty i jednotlivými ročníky druhého stupně základních i středních škol.

Časopis Dnešní svět – výchozí pomůcka programu Dnešní svět pro vyučující

Více
Podpůrný výukový program s řadou výhod!

Dnešní svět je zastřešující výukový program, obsahově zaměřený na vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.

Pro aktivní účastníky programu Dnešní svět jsou k dispozici vzdělávací programy a řada výhod včetně zásadního slevového režimu.

Podpůrný výukový program s řadou výhod!

Více

  • Dnešní svět je moderní komplexní výukový program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství, základy společenských věd vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.
  • Výstupy programu kombinují tradiční tištěné verze a návazné rozšiřující digitální verze s internetovou podporou.
  • Program Dnešní svět využívá forem tematické kartografie, v digitálních formách včetně animací, vyjadřujících vybrané jevy v jejich časovém a prostorovém vývoji.
  • Obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB je společností akreditovanou MŠMT pro realizaci vzdělávacích programů. Jeden z hlavních výstupů programu – Školní atlas dnešního světa, který má schvalovací doložku MŠMT a je držitelem ocenění Mapa roku 2011 v kategorii kartografické produkty a aplikace na internetu.


Zpět   Nahoru   Tisk
TERRA-KLUB Nadace Depositum Bonum E.ON MSMT


Copyright © 1995 – 2016 TERRA-KLUB, o.p.s.