Školní atlas Dnešní finanční svět pro ZŠ


< Předchozí Další >
Školní atlas Dnešní finanční svět pro účastníky programu Dnešní svět s výraznými slevami!

Školní atlas Dnešní finanční svět se schvalovací doložkou MŠMT je určený žákům druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Odpovídá požadavkům na očekávané výstupy předepsané v Rámcovém vzdělávacím programu základního i gymnaziálního vzdělávání. Obsahově vychází z Národní strategie finančního vzdělávání.

V sekci E-shop na těchto stránkách je možné zakoupit tištěnou i digitální verzi, rozdělené navíc do řady množstevních balíčků za výhodnější ceny pro uživatele programu Dnešní svět.

Školní atlas Dnešní finanční svět pro účastníky programu Dnešní svět s výraznými slevami!


  • Školní atlas Dnešní finanční svět se schvalovací doložkou MŠMT je zcela unikátní kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze na DVD – navazuje na úspěšný Školní atlas dnešního světa a využívá výchozí digitální platformy ŠADS
  • Školní atlas Dnešní finanční svět plně vyhovuje potřebám výuky v základních školách a víceletých gymnáziích, a vychází tak vstříc poptávce po výukových materiálech na podporu rozvoje finanční gramotnosti žáků.
  • Školní atlas Dnešní finanční svět je zároveň moderně koncipován na bázi mezipředmětových vazeb, pokrývá základní tematické celky vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.