Školní atlas Dnešní energetický svět


< Předchozí Další >
Školní atlas Dnešní energetický svět pro účastníky programu Dnešní svět s výraznými slevami!

Školní atlas Dnešní energetický svět se schvalovací doložkou MŠMT je určen žákům druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Tematicky je zaměřen na podporu výuky průřezových témat Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Mezipředmětová povaha témat souvisejících s energetikou umožňuje jejich zařazení do výuky v tradičních předmětech jako výchova k občanství, zeměpis, přírodopis, dějepis či fyzika.

V sekci E-shop na těchto stránkách je možné zakoupit tištěnou i digitální verzi. Pro uživatele programu Dnešní svět je připraven systém zásadních slev!

Školní atlas Dnešní energetický svět pro účastníky programu Dnešní svět s výraznými slevami!


  • Školní atlas Dnešní energetický svět se schvalovací doložkou MŠMT je unikátní kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze na DVD – navazuje na úspěšný Školní atlas dnešního světa a využívá výchozí digitální platformy ŠADS.
  • Školní atlas Dnešní energetický svět je moderně koncipován na bázi mezipředmětových vazeb, pokrývá tematické celky vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda RVP ZV a RVP G.
  • Školní atlas Dnešní energetický svět je rozdělen do tří základních tematických okruhů: Energie a její zdroje“,Elektřina“ a  Hospodaření s energií“.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.