Školní atlas dnešního světa


< Předchozí Další >
Školní atlas dnešního světa pro účastníky programu Dnešní svět <nobr>s výraznými </nobr> slevami!

Školní atlas dnešního světa se schvalovací doložkou MŠMT je určený žákům druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol. Odpovídá požadavkům na očekávané výstupy předepsané v Rámcovém vzdělávacím programu základního i gymnaziálního vzdělávání. Obsahově vyhovuje i Katalogu požadavků k maturitní zkoušce ze zeměpisu.

V sekci E-shop na těchto stránkách je možné zakoupit jak tištěnou či online verzi zvlášť, tak kombinaci obou verzí dohromady, rozdělenou navíc do řady množstevních balíčků za výhodnější ceny pro uživatele programu Dnešní svět.

Školní atlas dnešního světa pro účastníky programu Dnešní svět s výraznými slevami!

Více

  • Nejnovější Školní atlas dnešního světa (ŠADS) se schvalovací doložkou MŠMT je zcela unikátní především kombinací tradiční tištěné a moderní online verze (detailnější popis obou verzí - viz menu vlevo).
  • ŠADS plně vyhovuje potřebám výuky v základních školách, a to významně rozšířeným množstvím obecně zeměpisných i politických map, které zobrazují jednotlivé kontinenty a detailněji pak také vybrané regiony.
  • ŠADS je zároveň moderně koncipován na bázi mezipředmětových vazeb, pokrývá základní tematické celky vzdělávacích oblastí Člověka a příroda, Člověk a společnost RVP ZV a RVP G.

Zpět   Nahoru   TiskCopyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.