Workshop


Série workshopů programu DFS zaměřených na implementaci finančních témat do výuky se v průběhu školních let  2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 zúčastnily stovky pedagogů z více než stovky základních
i středních škol Česka.

Podívejte se na fotografie z vybraných workshopů:


Workshop programu DFS pořádá obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB, o.p.s., akreditovaná MŠMT pro realizaci vzdělávacích programů. Workshop je součástí semináře Dnešní finanční svět, který je akreditovaný MŠMT. Finančně program DFS podporuje Česká spořitelna, pro niž je finanční vzdělávání mladých i veřejnosti klíčovou oblastí společenské odpovědnosti. Díky finanční podpoře programu DFS ze strany České spořitelny tak neklade organizace a průběh workshopu programu DFS na vaši školu žádné finanční nároky.

Cílem workshopu programu DFS je v prvé řadě podpora rozvoje a zkvalitňování výuky finančních témat dle skutečných potřeb jednotlivých základních škol. Využity k tomu jsou konkrétní výstupy programu DFS, zejména Školní atlas Dnešní finanční svět (se schvalovací doložkou MŠMT) v tištěné a digitální verzi, Metodická příručka, desková hra Finanční svoboda, web www.dnesni-financni-svet.cz a další nástroje. Workshop je realizován v součinnosti odborníků obecně prospěšné společnosti TERRA-KLUB a zainteresovaných pedagogů z pedagogického sboru dané školy.

Tištěná verze Školního atlasu Dnešní finanční svět pro základní školy


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2019 TERRA-KLUB, o.p.s.