Dnešní finanční svět


Finanční gramotnost je v posledních letech stále více skloňovaným pojmem. Nejen žáci a studenti, ale i dospělí občané, se často potýkají s problémy způsobenými vlastní neznalostí. Na rozdíl od rozvoje čtenářské, jazykové nebo matematické gramotnosti ale nejsou finanční a ekonomická témata vždy dostatečně systematicky a důsledně včleňována do vzdělávacích programů středních a základních škol.


< Předchozí Další >
Školní atlas pro základní školy

Školní atlas Dnešní finanční svět (tištěný + digitální)  je průřezové dílo se schvalovací doložkou MŠMT, využitelné při výuce finančních témat na druhém stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Digitální verze obohacuje verzi tištěnou o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje.

Školní atlas pro základní školy

Školní atlas pro střední školy

Školní atlas DFS pro střední školy (tištěný + digitální)  je průřezové dílo se schvalovací doložkou MŠMT, využitelné při výuce finančních témat na středních školách. Obsahově rozšiřuje Školní atlas DFS pro základní školy a víceletá gymnázia a plně pokrývá předepsané učivo s finanční tématikou pro střední školy. Digitální verze obohacuje verzi tištěnou o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje.

Školní atlas pro střední školy

Metodická příručka

Doporučující didaktický návod určený pro vyučující. Obsahuje detailní popis, jak finanční témata zapojit do výuky prostřednictvím výstupů vzdělávacího programu Dnešní finanční svět.

Metodická příručka

Workshopy a semináře

Součástí vzdělávacího programu Dnešní finanční svět je také série seminářů a workshopů pro pedagogy zainteresované ve výuce finančních témat na základních i středních školách. Díky finanční podpoře programu DFS ze strany České spořitelny neklade organizace a průběh workshopu programu DFS na Vaší školu žádné finanční nároky.

Workshopy a semináře

Úvodní prezentační výstup

Se zahájením nového školního roku 2011/2012 byl do základních a středních škol rozeslán balíček, jehož obsah sloužil k seznámení s tehdy novým vzdělávacím programem na podporu finanční gramotnosti, nazvaným Dnešní finanční svět. Ukázkový Finanční atlas (v tištěné + digitální verzi) svým zpracováním navazuje na Školní atlas dnešního světa. Seznamuje s celkovou koncepcí a obsahem vzdělávacího programu Dnešní finanční svět. Finanční atlas je tedy koncipován jako vstupní prezentace celého dlouhodobého programu.

Úvodní prezentační výstup


  • Dnešní finanční svět je vzdělávací program, zaměřený na podporu finanční gramotnosti žáků základních a středních škol, který je realizován od školního roku 2011/12.
  • Koncepčně a obsahově vychází z Národní strategie finančního vzdělávání a ze Standardu finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání.
  • Významnou měrou přispívá k prohlubování finanční gramotnosti a je servisním programem pro vyučující a zároveň i atraktivním výukovým programem pro jejich žáky.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.