Školní atlas Dnešní energetický svět


Školní atlas Dnešní energetický svět je průřezové dílo se schvalovací doložkou MŠMT, využitelné při výuce environmentálních témat na druhém stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Tematicky zasahuje do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost a Člověk a svět práce. Na tištěnou formu Školního atlasu Dnešní energetický svět navazuje jeho digitální verze. Ta nabízí o řadu digitálních funkcí obohacený kompletní obsah verze tištěné, doplněný o ukázky interaktivních animací vybraných jevů a jejich schémat. Digitální verze je určena mj. k výuce na interaktivních tabulích či dataprojektorech.

Online digitální verzi Školního atlasu Dnešní energetický svět si můžete prohlédnout zde.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.