Seminář


Seminářů programu Dnešní energetický svět, zaměřených na implementaci environmentálních témat do výuky, se pravidelně zúčastňují stovky pedagogů ze základních i středních škol Česka v rámci krajských kol vědomostní soutěže Eurorebus.

Podívejte se na fotografie z vybraných seminářů:


Seminář programu Dnešní energetický svět pořádá obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB, o.p.s., akreditovaná MŠMT pro realizaci vzdělávacích programů. Seminář je akreditovaný MŠMT. Finančně program Dnešní energetický svět podporuje energetická skupina E.ON, pro níž je environmentální vzdělávání mladých lidí i široké veřejnosti klíčovou oblastí společenské odpovědnosti.

Cílem semináře programu Dnešní energetický svět je usnadnit vyučujícím implementaci environmentálních témat do výuky zeměpisu, přírodopisu, občanské výchovy i fyziky. Využity k tomu jsou konkrétní výstupy programu Dnešní energetický svět, zejména Školní atlas Dnešní energetický svět (se schvalovací doložkou MŠMT) v tištěné a digitální verzi a Metodická příručka s četnými pracovními listy.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.