Využití ve výuce


  • Využijte zpracované aktivity, které obohatí výuku nejen v hodinách zeměpisu
  • Důraz klademe na myšlení v souvislostech
  • Atraktivní témata aktuálního i všedního dění přinášíme zdarma
  • Více na www.vyuzitivevyuce.cz

 

Ukázka aktivity:

 NA CO NATO?

 

12. března 1999 vstoupilo Česko do NATO (Severoatlantická aliance). Spolu s Polskem a Maďarskem se jednalo o první postkomunistické země, které se staly součástí tohoto mezinárodního vojenského paktu. Bylo to pouhých necelých 8 let poté, co zanikla vojenská integrace Varšavská smlouva, jejíž členem bylo Československo od roku 1955. Pro naši zemi z členství NATO vyplývají nejen práva a povinnosti, jde především o významnou geopolitickou změnu. O jaká práva a povinnosti konkrétně jde? A jak se tato změna geopolitické orientace projevuje například v souvislosti s aktuální válkou na Ukrajině?

CÍL AKTIVITY:
Žák charakterizuje proměnu geopolitické orientace Česka za pomocí faktů o integračních seskupeních.

POSTUP:
1) Společně napište na tabuli všechna integrační seskupení, která vás napadnou

2) Vyberte z nich ta, jejímiž jsme byli nebo stále jsme členem.

3) Dále se budeme věnovat pouze třem níže vybraným vojenským integracím. Rozdělte třídu do skupin a každé zadejte vyhledat informace k jedné ze tří integrací (vznik, případně zánik, členové, rozšiřování, pozice Česka)

• NATO
• Varšavská smlouva
• OSKB

4) Každá ze skupin danou integraci následně představí v několika větách.

5) Nechte žáky odpovídat na následující otázky:

• Jaké jsou tendence vývoje integračních vojenských seskupení v Evropě po roce 1989?
• Jakým vývojem prošlo Česko (dříve Československo)?
• Jak souvisí aktuální ruská invaze na Ukrajinu s uvedenými integračními seskupeními?

 

 


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.