Školní atlas dnešního světa


Aktuální mapa časových pásem

Svět se neustále mění, a zobrazování různých jeho charakteristik v mapách je tak třeba neustále aktualizovat. Takovým příkladem je i mapa světových časových pásem. Jen za poslední dva roky upravili svůj čas například v Rusku, v Turecku, v Severní Koreji či ve Venezuele. Často je příčinou této změny i geopolitický pohled dané země v dané době. Zajímavostí je, že odchylky od základního časového pásma UTC, který je dán nultým poledníkem (prochází Královskou observatoří v londýnském Greenwichi), není vždy jedna celá hodina, ale v některých případech navíc ještě 30 minut (Afghánistán či Indie) či 45 minut (Nepál).


Funkce „příprava“ v online knihovně

Online knihovna Dnešní svět nabízí na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět ve vzájemné provázanosti. Uživatelé tak mohou prostřednictvím funkce „příprava“ kombinovat jednotlivé obsahové celky napříč všemi školními atlasy i prvky z časopisu Dnešní svět do konkrétních příprav konkrétních vyučovacích hodin dle vlastních potřeb. Hotovou přípravu je následně možné jednoduše využít při samotné výuce. Na možnosti online knihovny i s využitím funkce „příprava“ mohou nahlédnout všichni zájemci v uvedených demoverzích. Jak takový příklad tvorby příprav do vyučovacích hodin v online knihovně Dnešní svět vypadá, nabízí obrázek vpravo. 

 


Geografické skládačky v online knihovně

Znáte tvary jednotlivých států světa, krajů Česka či snad federálních států USA? A umíte je přesně přiřadit v mapě? Vyzkoušejte si znalosti z regionální geografie pomocí interaktivních geografických skládaček. S každým dalším hraním se znalosti pochopitelně prohlubují, skládačky lze tedy dobře využít jak k zábavě, tak pro výuku. Spolu se zde uvedenými dvěma ukázkami (kraje Česka a státy Evropy) najdete ve Školních atlasech dnešního světa a dnešního Česka v online knihovně nově celkem sedm takových animací. 

 

Licenční politika volně přístupných prvků

Vážení žáci, vážení vyučující,

v této sekci naleznete materiály pro použití ve výuce. Společnost Terra-klub, o.p.s. zpřístupňuje tyto materiály pro Vaši potřebu. Můžete je volně používat jako vhodný doplněk ve výuce, promítat je pomocí dataprojektorů nebo je zařadit do vytvářených digitálních učebních materiálů. Veškeré materiály zůstávají i nadále majetkem společnosti Terra-klub, o.p.s. Je zakázáno materiály prodávat či jinak komerčně využívat.

Děkujeme za pochopení.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.