Školní atlas dnešního Česka


Funkce „příprava“ v online knihovně

Online knihovna Dnešní svět nabízí na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět ve vzájemné provázanosti. Uživatelé tak mohou prostřednictvím funkce „příprava“ kombinovat jednotlivé obsahové celky napříč všemi školními atlasy i prvky z časopisu Dnešní svět do konkrétních příprav konkrétních vyučovacích hodin dle vlastních potřeb. Hotovou přípravu je následně možné jednoduše využít při samotné výuce. Na možnosti online knihovny i s využitím funkce „příprava“ mohou nahlédnout všichni zájemci v uvedených demoverzích. Jak takový příklad tvorby příprav do vyučovacích hodin v online knihovně Dnešní svět vypadá, nabízí obrázek vpravo. 


Geografické skládačky v online knihovně

Znáte tvary jednotlivých států světa, krajů Česka či snad federálních států USA? A umíte je přesně přiřadit v mapě? Vyzkoušejte si znalosti z regionální geografie pomocí interaktivních geografických skládaček. S každým dalším hraním se znalosti pochopitelně prohlubují, skládačky lze tedy dobře využít jak k zábavě, tak pro výuku. Spolu se zde uvedenými dvěma ukázkami (kraje Česka a státy Evropy) najdete ve Školních atlasech dnešního světa a dnešního Česka v online knihovně nově celkem sedm takových animací. 

 

Obecně zeměpisné mapy krajů Česka

Přesně před rokem vyšel Školní atlas dnešního Česka, který se díky řadě tradičních tematických map a nově i obecně zeměpisných map regionů Česka stal nepostradatelnou pomůckou ve výuce českých reálií především na druhém stupni základních škol. Nyní, pro úvod nového školního roku, jsme si pro Vás připravili doplnění již tak bohaté mapové nabídky uvedením aktualizovaných obecně zeměpisných map krajů Česka. Naleznete je v souvisejících prvcích na stranách 52-61, pochopitelně pouze v online digitální verzi. Pokud přístup do Online knihovny Dnešní svět nemáte a chcete se na přehlednost map podívat, můžete tak učinit v demoverzi Školního atlasu dnešního Česka, kde jsou obecně zeměpisné mapy krajů uvedeny v souvisejících prvcích (v pravém sloupci) na volně přístupné straně 54-55.

 

Licenční politika volně přístupných prvků

Vážení žáci, vážení vyučující,

v této sekci naleznete materiály pro použití ve výuce. Společnost Terra-klub, o.p.s. zpřístupňuje tyto materiály pro Vaši potřebu. Můžete je volně používat jako vhodný doplněk ve výuce, promítat je pomocí dataprojektorů nebo je zařadit do vytvářených digitálních učebních materiálů. Veškeré materiály zůstávají i nadále majetkem společnosti Terra-klub, o.p.s. Je zakázáno materiály prodávat či jinak komerčně využívat.

Děkujeme za pochopení.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.