Předchozí edice


< Předchozí Další >
1993 Atlas - Dnešní svět

1993 Atlas - Dnešní svět

1994 Atlas - dnešní svět (aktualizované vydání)

1994 Atlas - dnešní svět (aktualizované vydání)

1996 Školní atlas dnešního světa

1996 Školní atlas dnešního světa

2000 Školní atlas dnešního světa

2000 Školní atlas dnešního světa

2001 Školní atlas dnešního světa

2001 Školní atlas dnešního světa

2003 Školní atlas dnešní Evropy a Česka

2003 Školní atlas dnešní Evropy a Česka


  • Školní atlas dnešního světa vycházel v různých podobách již od roku 1993.
  • Jednalo se o jeden z prvních atlasů na českém trhu, který byl založen především na tematických mapách, které žákům, studentům, ale i vyučujícím přibližovaly zajímavým způsobem aktuální problematiky dnešního světa.
  • Vznikl také jako potřeba zaplnit mezeru v oblasti tematických atlasů světa, která byla v Česku po dlouhou dobu geografy i kartografy neprávem zanedbávána.
  • Svým unikátním obsahem tak tento nedostatek napravil a stal se potřebnou pomůckou pro výuku zeměpisu paralelně s tradičními kvalitními a obsažnými školními atlasy světa, jejichž obsah však byl jen nepatrně měněn a obohacován.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.