Tištěná verze


  • Atlas je složen z jednotlivých dvoustran, které jsou vždy tematicky zaměřeny. Pro lepší přehlednost jsou tato témata seskupena do čtyř sekcí, které jsou od sebe barevně odlišeny.
  • Sekce dohromady zahrnují obsah (doporučené učivo) a výsledky (očekávané výstupy) čtyř tematických okruhů Standardu finanční gramotnosti určeného pro střední školy
  • V návaznosti na Školní atlas dnešního světa je i Školní atlas Dnešní finanční svět orientován na šířku, což umožňuje tvorbu prvků větších rozměrů bez nutnosti přechodu přes hřbet knihy, a tím i lepší čitelnost obsahu.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.