Online verze


     
  • Tradičním doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze na platformě Digitálního systému ŠADS.
  • Digitální Školní atlas Dnešní finanční svět významně obohacuje tištěný atlas o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje.
  • Obsahuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především animovanými, interaktivními mapami a schématy, zásadně obsahově rozšířenou tabulkovou přílohou, slovníkem pojmů, systémem vyhledávání a dalšími prvky.
  • Jednou z předností digitální verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání více prvků vedle sebe, možnost přiblížení zájmové oblasti apod.
  • Je koncipována pro využití na interaktivních tabulích či dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.