Školní atlas dnešního Česka


< Předchozí Další >
Školní atlas dnešního Česka

Školní atlas dnešního Česka představuje geografii našeho státu ve formě odpovídající pro základní i střední školy. A to nejen díky množství tematických map, ale také díky podrobným obecně geografickým mapám jednotlivých krajů. Tištěné dílo významně rozšiřuje jeho digitální verze v online podobě na internetu.

Školní atlas dnešního Česka


  • Školní atlas dnešního Česka se schvalovací doložkou MŠMT je unikátní kombinací tradiční tištěné a  online verze na internetu – navazuje na úspěšný Školní atlas dnešního světa a využívá výchozí digitální platformy ŠADS.
  • Školní atlas dnešního Česka je oceněn jako Mapa roku v kategorii Kartografická díla pro školy.
  • Školní atlas dnešního Česka je moderně koncipován na bázi mezipředmětových vazeb, pokrývá tematické celky vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda RVP ZV a RVP G.
  • Zaměření na různé obory lidské činnosti ze Školního atlasu dnešního Česka činí učební materiál vhodný nejen pro výuku zeměpisu, ale i souvisejících přírodovědných (přírodopis) či společenskovědných (dějepis, výchova k občanství) oborů.

Zpět   Nahoru   Tisk



Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.