ostatní výstupy


Princip vodní elektrárny

Právě při prázdninovém pobytu v Česku snadno narazíte na vodní elektrárny. Existuje řada vodních nádrží, které slouží jak k rekreaci (a možná jste s v nich i někdy sami smočili), tak k výrobě elektrické energie. Dokážete některé z nich vyjmenovat například ve vašem kraji? A jak vlastně vůbec vodní elektrárny fungují? Podívejte se na interaktivní animaci, která ukazuje schéma funkce vodní elektrárny. O výrobě energie a spoustě dalších podobných témat se dočtete více ve Školním atlase Dnešní energetický svět.

 

Měny ve světě

Vydáváte se o prázdninách poznávat krásy Česka? Nebo snad pojedete s rodiči nebo s kamarády do zahraničí? Třeba k moři? Vedle cestovního pojištění nezapomeňte na další důležitou věc - připravte se na to, že v zahraničí českými korunami nezaplatíte. Pokud tedy budete chtít platit v hotovosti, zjistěte si včas, jakou měnu ve zvolené dovolenkové destinaci běžně přijímají. A k tomu se při pohledu na mapu měn ve světě můžete zamyslet, proč se v tolika zemích platí frankem, kde a proč se platí librou a podobně. Dokážete najít nějaké historické souvislosti? Tuto i podobné další mapy, grafy, schémata i jiné prvky naleznete ve Školním atlase Dnešní finanční svět.

 

Malá energetická akademie

"Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden..." Víte, kdy byl v obci, ve které bydlíte, zaveden elektrický proud? A jaké dopady to mělo na celou společnost? Zajímavý a obsáhlý výukový materiál společnosti E.ON přináší zábavně zpracovaná témata, se kterými se setkáváme denodenně. Dozvíte se jak vzniká elektřina, jak funguje dynamo na kole, co se skrývá v baterii a mnohem více. Malá energetická akademie s kresbami Jaroslava Kerlese je určena nejen žákům, ale pochopitelně i pedagogům, kteří tuto problematiku využijí ve svých hodinách.

 

Finanční toky domácností

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U této příležitosti jsou připravovány různé společenské a sportovní akce a po celém světě se upozorňuje na práva a potřeby dětí. Období dětství by mělo patřit k těm klidným obdobím v životě i proto, že je o děti postaráno ze strany rodičů - vedle citové stránky je důležité také odpovídající finanční zajištění v péči o potomka. Uvedená animace znázorňuje modelové výše příjmů i výdajů v jednotlivých fázích našeho života, které se samozřejmě mění. Období dětství a mládí je díky péči rodičů relativně bezstarostným životem, v dospělosti však již musíme být připraveni starat se nejen sami o sebe, ale právě také o své děti.

 

Licenční politika volně přístupných prvků

Vážení žáci, vážení vyučující,

v této sekci naleznete materiály pro použití ve výuce. Společnost Terra-klub, o.p.s. zpřístupňuje tyto materiály pro Vaši potřebu. Můžete je volně používat jako vhodný doplněk ve výuce, promítat je pomocí dataprojektorů nebo je zařadit do vytvářených digitálních učebních materiálů. Veškeré materiály zůstávají i nadále majetkem společnosti Terra-klub, o.p.s. Je zakázáno materiály prodávat či jinak komerčně využívat.

Děkujeme za pochopení.


Zpět   Nahoru   TiskCopyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.