Dnešní svět v souvislostech


 • Dnešní svět v souvislostech je "servisní systém", pomáhající základním školám při naplňování a uplatňování jejich ŠVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.
 • Každoročně je při příležitosti veřejných Krajských kol vědomostní soutěže Eurorebus pořádán seminář pro vyučující zaměřený na podporu aplikací mezipředmětových vazeb.
 • Využívá unikátní "Výukové schéma" mezipředmětových vazeb za účelem poskytnutí pomoci při hledání odpovědí na následující otázky: 
  • Jak prostupují jednotlivé obsahové celky výukovými předměty?
  • Neopakují se některá témata ve více předmětech bez vzájemné provázanosti?
  • Nebylo by pro žáky přínosnější probírat dané téma současně v několika předmětech zrůzných úhlů pohledu?
  • Jak sladit výuku více předmětů tak, aby bylo možné daná témata učit zároveň?

Zpět   Nahoru   TiskCopyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.