Dnešní energetický svět


„Trvale udržitelný rozvoj“, „rostoucí cena energií“, „ubývající zásoby energetických surovin“, „dopady energetiky na životní prostředí“... tato palčivá témata se týkají doslova každého z nás, a jsou proto nedílnou součástí výuky na základních i středních školách. Navíc lze bez nadsázky říci, že téma energetiky je každým dnem aktuálnější. Vzdělávací program Dnešní energetický svět podporuje ekologicky i finančně zodpovědný přístup k energiím a jejich zdrojům. Program je určen žákům základních a středních škol.


< Předchozí Další >
Školní atlas

Školní atlas Dnešní energetický svět (tištěný + digitální) je průřezové dílo se schvalovací doložkou MŠMT, využitelné při výuce environmentální výchovy na základních i středních školách. Tematicky je atlas rozdělen do tří hlavních kapitol: „Energie a její zdroje“, „Elektřina“ a „Hospodaření s energií“. Digitální verze obohacuje verzi tištěnou o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje.

Školní atlas

Metodická příručka

Doporučující didaktický návod určený pro vyučující. Obsahuje náměty, jak environmentální témata zábavnou formou zapojit do výuky prostřednictvím výstupů vzdělávacího programu Dnešní energetický svět.

Metodická příručka

Semináře

Součástí vzdělávacího programu Dnešní energetický svět je rovněž série seminářů s akreditací MŠMT. Ty jsou určeny pro pedagogy zainteresované ve výuce environmentálních témat na základních i středních školách.

Semináře

Úvodní prezentační výstup

Ve školním roce 2012/2013 byl do základních a středních škol rozeslán balíček, jehož obsah sloužil k seznámení s tehdy novým vzdělávacím programem na podporu environmentální výchovy, nazvaným Dnešní energetický svět. Ukázkový atlas Dnešní energetický svět (v tištěné + digitální verzi) svým zpracováním navazuje na Školní atlas dnešního světa. Seznamuje s celkovou koncepcí a obsahem vzdělávacího programu Dnešní energetický svět. Je tedy koncipován jako vstupní prezentace celého dlouhodobého programu.

Úvodní prezentační výstup


  • Nově realizovaný vzdělávací program, zaměřený na podporu výuky environmentální výchovy na základních i středních školách.
  • Problematika související s energií spadá do okruhu průřezových témat Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Mezipředmětová povaha environmentální výchovy umožňuje zařadit tato témata do výuky v tradičních předmětech jako výchova k občanství, zeměpis, přírodopis, dějepis či fyzika.
  • Program významnou měrou přispívá k prohlubování environmentální gramotnosti a je servisním programem pro vyučující a zároveň i atraktivním vzdělávacím programem pro jejich žáky.

Zpět   Nahoru   TiskCopyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.