Digitální verze


  • Tradičním doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze na platformě Digitálního systému ŠADS v online verzi na internetu (více zde).
  • Ta je koncipována pro využití na interaktivních tabulích či dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači či pro tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM).
  • Digitální Školní atlas dnešního Česka významně obohacuje tištěný atlas o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje.
  • Obsahuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především animovanými, interaktivními mapami, schématy a dalšími prvky.
  • Jednou z předností digitální verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání více prvků vedle sebe, možnost přiblížení zájmové oblasti apod.
  • Digitální verzi atlasu je možno zakoupit společně s tištěnou verzí v e-shopu na těchto stránkách.

Zpět   Nahoru   TiskCopyright © 1995 – 2020 TERRA-KLUB, o.p.s.