Co je Dnešní svět


< Předchozí Další >
Školní atlas dnešního světa <nobr>i v rozšiřující </nobr> online verzi!

Podoba Školního atlasu dnešního světa, předkládaná v roce 2019, představuje druhé aktualizované a rozšířené vydání z roku 2011, a je tedy zatím posledním příspěvkem do víceleté stejnojmenné edice tohoto atlasového díla (vydávaného postupně od roku 1993). Jedinečným doplňkem tištěné verze atlasu je jeho online verze, která dílo obohacuje o celou řadu didakticky užitečných prvků. Školní atlas dnešního světa je určený žákům druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol.

Školní atlas dnešního světa i v rozšiřující online verzi!

Více
Online knihovna Dnešní svět

Online knihovna Dnešní svět soustřeďuje na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět. Kompletní rozšířený obsah digitální verze všech školních atlasů programu Dnešní svět i jednotlivých čísel časopisu Dnešní svět je k dispozici k okamžitému použití ve výuce díky jednoduchému online přístupu.

Online knihovna Dnešní svět

Více
Obecně zeměpisné mapy krajů Česka

Od školního roku 2016/2017 jsme pro Vás připravili doplnění již tak bohaté mapové nabídky Školního atlasu dnešního Česka uvedením aktualizovaných obecně zeměpisných map krajů Česka.

Obecně zeměpisné mapy krajů Česka

Více
Školní atlas dnešního Česka

Školní atlas dnešního Česka se schvalovací doložkou MŠMT je unikátní kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze na DVD a nově i v online podobě na internetu – navazuje na úspěšný Školní atlas dnešního světa a využívá výchozí digitální platformy ŠADS.

Školní atlas dnešního Česka je oceněn jako Mapa roku 2015 v kategorii Kartografická díla pro školy.

Školní atlas dnešního Česka

Více
Časopis Dnešní svět – výchozí pomůcka programu Dnešní svět pro vyučující

Časopis Dnešní svět je výchozí „servisní“ didakticko-metodickou pomůckou programu Dnešní svět pro vyučující druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol. Usnadňuje realizaci Školních vzdělávacích programů  na základě RVP ZV vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost. V každém čísle přináší téma rozpracované pro aplikace ve výuce a procházející napříč výukovými předměty i jednotlivými ročníky druhého stupně základních i středních škol.

Časopis Dnešní svět – výchozí pomůcka programu Dnešní svět pro vyučující

Více
Dnešní svět v souvislostech – systém mezipředmětových vazeb

Dnešní svět v souvislostech je Servisní systém, pomáhající základním školám při naplňování a uplatňování jejich ŠVP ve vzdělávacích oblastech RVP ZV Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

Dnešní svět v souvislostech – systém mezipředmětových vazeb

Více

 • Dnešní svět je moderní komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství, základy společenských věd vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.
 • Výstupy programu kombinují tradiční tištěné verze a návazné rozšiřující digitální verze s internetovou podporou v online knihovně Dnešní svět.
 • Program Dnešní svět využívá forem tematické kartografie, v digitálních formách včetně animací, vyjadřujících vybrané jevy v jejich časovém a prostorovém vývoji. Nechybí rovněž soubor podrobných obecně zeměpisných map.
 • Obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB je společností akreditovanou MŠMT pro realizaci vzdělávacích programů.
 • Hlavní výstupy programu – Školní atlas dnešního světa i Školní atlas dnešního Českamají schvalovací doložku MŠMT a získaly ocenění Mapa roku z roku 2011, respektive 2015.

Jak se stát účastníkem programu?

 

Jaké výhody přináší?

 • Slevový režim pro předplatné časopisu Dnešní svět.
 • Zásadní slevový režim pro unikátní komplety tištěné a digitální verze Školního atlasu dnešního světa i Školního atlasu dnešního Česka.
 • Časové zvýhodnění pro využití slevových režimů na jednotlivé výstupy programu Dnešní svět.
 • Bonusové programy Dnešní finanční svět a Dnešní energetický svět, které svými výstupy navazují na Školní atlas dnešního světa.
 • Unikátní rozšiřující internetovou podporou (Online knihovna dnešní svět) s cenovým zvýhodněním, obsahující všechny výstupy vzdělávacího programu Dnešní svět v digitální podobě.
 • Bezplatné čerpání výstupů programové části Dnešní svět v souvislostech.
 • Soutěžní program Eurorebus, určený pro žáky, jejich školní třídy a školy s mimořádným množstvím atraktivních, a pro školy užitečných, cen.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2022 TERRA-KLUB, o.p.s.

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím