Rubriky


Časopis Dnešní svět je zaměřen zpravidla tematicky (viz níže popsaná struktura). Výjimku tvoří regionálně zaměřená čísla, jejichž sturkturu tvoří základní přiblížení daného regionu pomocí aktuálních údajů, a bližší pohled prostřednictvím konkrétních případových studií.

Téma

  • rubrika přináší formou strukturovaného textu a obrazových příloh (tematické mapy, grafy, fotografie, tabulky) základní pojmové sjednocení a přiblížení hlavního tématu i témat příbuzných a mezioborové využití tématu ve výuce průřezu ročníků (od 6. třídy po maturitní třídy)
  • rubrika je zpravidla členěna do čtyř celků - Úvod, Regiony světa, Česko, Zajímavosti

 

VVV - Využití Ve Výuce

  • rubrika nabízející ve formě pracovních listů podklady pro samostatnou a skupinovou práci s žáky
  • předkládané podklady jsou určeny ke kopírování a následnému přímému využití ve výuce

 

Eurorebus

  • rubrika přináší průběžné informace o tradiční vědomostní soutěži Eurorebus i ukázky soutěžních testů a otázek využitelných nejen pro trénink před vlastní soutěží, ale i pro běžnou výuku ve školách.
  • dělení rubriky bude vždy odlišné v závislosti na aktuálním stavu probíhajícího ročníku

 

"Výukový program Dnešní svět"

  • rubrika přináší podrobnosti o zastřešujícím výukovém programu Dnešní svět, o jednotlivých vzdělávacích programech, které jsou do něho zahrnuty a o jejich výstupech

 

Slovník pojmů

  • rubrika přináší vedle definic souvisejících pojmů především cizojazyčný Slovníček užitých termínů ve čtyřjazyčné mutaci (angličtina, němčina, francouzština a španělština), které jsou užitečné především pro vyhledávání rozšířujících informací na zahraničních interenetových serverech

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.