Redakce


Časopis Dnešní svět pro Vás připravuje společnost TERRA-KLUB, o.p.s. Redakční zpracování zajišťují odborníci z oblasti geografie, historie, biologie, návazných společenskovědních a přírodovědných oborů. Obsahovou strukturu, koncepci a kvalitu garantuje redakční rada.

Redakční rada

(řazeno abecedně)

RNDr. Renata Holubová, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc), Mgr. Petr Karas (Lauderovy školy, Praha), Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc), Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), Mgr. Monika Müllerová (Univerzita Palackého, Olomouc), PaedDr. Jana Peštová (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem), Mgr. Ludmila Pohanková (VŠLG, o.p.s., Přerov), Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc), Mgr. Petr Wilam (Ostravská univerzita, Ostrava), Mgr. Karel Zahradník (Gymnázium Holešov)

Šéfredaktor

Mgr. Martin Hanus

Výkonný redaktor

Mgr. Martin Hanus

Redakční práce

Bc. et Bc. Petr Dejnožka, Mgr. Jana Hujslová, Mgr. Martin Lavický, Mgr. Bedřich Sýkora, Mgr. Ondřej Vach, Mgr. Lukáš Vít

Zpracování grafických prvků a map

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Lukáš Vít

Autoři sekce VVV

Mgr. Martin Hanus, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D

Jazyková redakce

PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Grafická úprava

Studio BESR, TERRA

Lito

Studio BESR

Tisk

Ottova tiskárna, s.r.o.

 

 

 

 


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2019 TERRA-KLUB, o.p.s.