Redakce


Časopis Dnešní svět pro Vás připravuje společnost TERRA-KLUB, o.p.s. Redakční zpracování zajišťují odborníci z oblasti geografie, historie, biologie, návazných společenskovědních a přírodovědných oborů. Obsahovou strukturu, koncepci a kvalitu garantuje redakční rada.

Redakční rada

(řazeno abecedně)

RNDr. Martin Hanus, Ph.D., RNDr. Renata Holubová, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc), Mgr. Petr Karas (Lauderovy školy, Praha), Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc), Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), Mgr. Monika Morris Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc), PaedDr. Jana Peštová (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem), Mgr. Ludmila Pohanková (VŠLG, o.p.s., Přerov), Mgr. Jan Vavřín (Gymnázium Polička), Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc), Mgr. Karel Zahradník

Redakční vedení: Mgr. Martin Lavický, Mgr. Ondřej Vach

Redakční práce

Kateřina Follerová, Mgr. Martin Lavický, Mgr. Ondřej Vach

Zpracování grafických prvků a map

Bc. Jakub Žejdlík

Autoři sekce VVV

Mgr. Jan Vavřín, Bc. Jakub Žejdlík

Jazyková redakce

PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Grafická úprava

Studio BESR, TERRA

Lito

Studio BESR

Tisk

Tiskap s.r.o.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.